Skansen Taboru Kolejowego w Chabówce

PKP CARGO S. A.
Oficjalny Patron Skansenu

Wagon osobowy nr 05 423 serii Bhxz

Wagon osobowy nr 05 701 serii Bhuxz

Wagon pocztowy nr 040 314 Gmhx

Wagon osobowy nr 024122 serii C

Wagon osobowy nr 09 205 serii Bi

Wagon osobowy nr 9018 serii Bi

Wagon osobowy nr 9221 serii Bi

Wagon osobowy nr 014 160 serii BCi

Wagon osobowy nr 014 330 serii BCi

Wagon osobowy nr 026 458 serii Ci

Wagon osobowy nr 014 134 serii BCi

Wagon salonowy nr 07 serii Ashx

Wagon bagażowy nr 505192-18314-1 serii Dhixt

Wagon osobowy nr 50 51 29-18452-7 serii Bhixt

Wagon osobowy nr 50 51 29-22 129-5 serii Bhixt

Wagon osobowy nr 50 51 29-22 130-3 serii Bhixt

Wagon salonowy nr 50 51 20 80 911-3 serii Bwxz

Wagon osobowy 1 klasy nr 515118-18053-3 Ahuxzt

Wagony towarowe