Skansen Taboru Kolejowego w Chabówce

PKP CARGO S. A.
Mecenas zabytków kolejnictwa