Skansen Taboru Kolejowego w Chabówce

PKP CARGO S. A.
Oficjalny Patron Skansenu

W środę 26 maja, na stacji Kolejki Bieszczadzkiej w Majdania odbył się odbiór końcowy po naprawie głównej parowozu Kp4-3772. Po próbach statycznych, lokomotywa została poddana jeździe próbnej na trasie Majdan – Balnica – Majdan.
Próba wypadła pozytywnie i parowóz powrócił do służby na bieszczadzkich szlakach wąskotorowych.

Prace w Chabówce trwały 14 miesięcy. Gruntownej naprawie poddano:
– podwozie parowozu,
– silnik parowy,
– korbowody, wiązary i ich łożyskowanie,
– układ biegowy,
– armaturę i osprzęt kotła,
– kocioł parowozu, w którym oprócz wymiany wszystkich zespórek, rur ogniowych, wymieniono ścianę sitową dymnicy oraz dzwono dymnicy. Zabudowano nowe rury parowlotowe i parowylotowe.
Parowóz otrzymał nowy popielnik, nową budkę maszynisty oraz nową otulinę kotła.
Odtworzono nową instalację elektryczną wraz z rozdzielnicą obwodów oświetlenia.
Przywrócono oryginalną kolorystkę malatury lokomotywy.
Tender parowozu był naprawiany systemem gospodarczym przez załogę Fundacji Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej.
Jest to już drugi parowóz kolejki bieszczadzkiej (pierwszym był Las nr 1884), którego naprawę główną wykonały nasze warsztaty.

Życzymy Użytkownikowi i turystom przybywającym w Bieszczady wiele satysfakcji z podróży pociągami prowadzonymi czynnymi parowozami.
Poniżej galeria z naprawy i uruchomienia parowozu Kp4-3772.