Skansen Taboru Kolejowego w Chabówce

PKP CARGO S. A.
Oficjalny Patron Skansenu

Mamy to! Po dwunastu latach oczekiwania i trzech latach ogromu pracy do służby wrócił wagon pasażerski typu 3A. W żadnej placówce muzealnej w Polsce nie ma zachowanego kompletnego wagonu osobowego polskiej budowy powojennej! Nasz Skansen we współpracy z Fundacja Era Parowozów podjął inicjatywę odbudowy wagonu pasażerskiego 1 klasy z pierwszych lat powojennych tj. wagonu typu 3A, wyprodukowanego w 1955 roku. Wagon ten był ostatnio eksploatowany jako wagon drugiej klasy w Kluczborku. Około 1987 roku został przenumerowany na wagon drugiej klasy i dostał numer 50 51 28-18 044-3 i serię B. Ostatnią naprawę rewizyjną miał przeprowadzoną ponad 20 lat temu w wagonowni Kluczbork. Ponieważ nie zmieniono jego przeznaczenia, zachowany został pełny układ wnętrza wraz z wieloma elementami wyposażenia.
W trakcie prace przy odbudowie wagonu konieczne było ustalenie właściwego numeru, z jakim wagon był eksploatowany w latach 70. XX stulecia. Konsultacje przeprowadzone z kilkoma osobami będącymi autorytetami w dziedzinie historii parku wagonowego PKP pozwoliły na ustalenie, że pierwotna identyfikacja na podstawie tabliczki firmowej okazała się błędna. Nie jest to bowiem wagon 7A z połowy lat 50., ale starszy typ konstrukcyjny noszący oznaczenie 56W, a później 3A. Tabliczka firmowa, choć sama w sobie oryginalna, pochodzi z innego pojazdu. Nasz wagon jest zatem o kilka lat starszy niż to dotychczas podawaliśmy, a co więcej – reprezentuje znacznie mniej liczną grupę wagonów dedykowanych do ruchu międzynarodowego, wyposażonych w przedziały zarówno pierwszej jak drugiej klasy i mających znak serii ABhuxzt, który w 1956 roku wraz z ujednoliceniem klas zmieniony został na Ahuxzt. Wagonów w tym wykonaniu zbudowano w „Pafawagu” jedynie 28 (dla porównania – produkcja typu 7A serii Bhuxzt, od 1956 r. Ahuxzt zamknęła się liczbą 281 egzemplarzy). Wagon otrzyma historyczny numer 51 51 18-18 053-5 i znak serii Ahuxzt z jakimi kursował w okresie od 1968 roku tj. od wprowadzenia 12-cyfrowej numeracji UIC do połowy lat 80. XX stulecia, gdy został przekwalifikowany na wagon klasy drugiej z numerem 50 51 28-18 044-3 Bhuxzt.

Projekt zakładał przeprowadzenie kompleksowego remontu, w zakresie naprawy głównej z odtworzeniem wystroju wnętrza. Realizacja tej inicjatywy pozwoli nam na zachowanie dla potomności unikalnego wagonu, reprezentującego najlepsze dokonania polskiej myśli konstrukcyjnej i polskiego przemysłu taboru kolejowego.
Ponadto odbudowa ww. pojazdu umożliwi:

  • wzbogacenie oferty skansenu o wartościowy eksponat, który w obecnym stanie nie może być prezentowany, jednocześnie zajmując miejsce na torach,
  • zestawianie składów do potrzeb realizacji filmowych i rekonstrukcji historycznych,
  • zwiększenie zasobu czynnych historycznych wagonów osobowych, który obecnie jest niewystarczający do pokrycia wszystkich zamówień.
Dziękujemy za pomoc:
PKP CARGOTABOR Sp. z o.o.
oraz Panom:
Markowi Wawrzyniakowi,
Pawłowi Terczyńskiemu,
Krzysztofowi Kojowi.