Skansen Taboru Kolejowego w Chabówce

PKP CARGO S. A.
Oficjalny Patron Skansenu

SN61-168

SM30-211