Skansen Taboru Kolejowego w Chabówce

PKP CARGO S. A.
Mecenas zabytków kolejnictwa

SN61-168

SP42-260