Skansen Taboru Kolejowego w Chabówce

PKP CARGO S. A.
Oficjalny Patron Skansenu

Otrzymaliśmy zamówienie na uruchomienie w piątek, 1 maja 2015 r.  pociągu historycznego, zestawionego z naszej SP42-260 oraz dwóch wagonów typu 101A.Organizatorem przejazdu jest  Towarzystwo Przyjaciół Wolsztyńskiej Parowozowni.
Więcej w dziale „Wydarzenia”


SP42-260 Fot. TPWP