Skansen Taboru Kolejowego w Chabówce

PKP CARGO S. A.
Oficjalny Patron Skansenu

W ramach uroczystości związanych z otwarciem w dzielnicy Warszawa Wawer
„Wawerskiego Centrum Kultury” zabytkowy tabor ze Skansenu w Chabówce dotarł
do Warszawy i 26 października 2014roku obsługiwał dwie pary pociągów na
trasie Warszawa Gdańska – Warszawa Falenica. Skład zestawiono z parowozu
Ol12-7 i dwuosiowych wagonów retro. Pociąg retro, prowadzony 102 – letnim
parowozem wzbudzał wśród mieszkańców stolicy wielkie zaskoczenie i sympatię,
dlatego wagony w trakcie przejazdu były wypełnione pasażerami w 100%.

Podziękowanie od organizatorów – skan

Przyjedź i zobacz

Skansen oferuje

Zwiedzanie Skansenu

Prezentujemy ekspozycję m.in. około 90 zabytkowych pojazdów szynowych: normalnotorowych i wąskotorowych

Wynajęcie pociągu retro

Wynajmujemy parowozy wraz z obsługą, wagony, składy historyczne m. in. dla potrzeb realizacji zdjęć filmowych