Skansen Taboru Kolejowego w Chabówce

PKP CARGO S. A.
Oficjalny Patron Skansenu

koniec_104W ostatnim czasie Skansen otrzymał pismo z PKP PLK S.A., w którym Zarządca Infrastruktury deklaruje, że z uwagi na zły stan techniczny trasy nr 104, niskie zainteresowanie jej eksploatacją przez innych przewoźników i związany z tym brak środków na jej utrzymanie, wstrzymuje wydawanie zgód na przejazd pasażerskich pociągów retro na tej trasie. Nie ukrywamy, że to bardzo zła informacja i wielkie zaskoczenie, zwłaszcza w sytuacji, w której w tym roku Skansen w Chabówce uruchomił na niej ponad 110 pociągów i planowaliśmy kolejne.
Nie można zapominać, że rozwijamy ofertę pociągów retro. W te wakacje wydłużyliśmy, kosztem wielkiego wysiłku, trasę rozkładowych pociągów retro blisko dwukrotnie z Chabówki do Kasiny Wielkiej.
Uruchomionych zostało kilkanaście dodatkowych pociągów w pełnej relacji tj.  Chabówka – Nowy Sącz dla grup zorganizowanych z kraju i zagranicy oraz w ramach projektu „Małopolskie Szlaki Turystyki Kolejowej”. Planowaliśmy kolejne przejazdy pociągów retro tej jesieni zarówno w ramach ww. Projektu jak i dla Towarzystwa Przyjaciół Wolsztyńskiej Parowozowni. Jest dla nas wielkim rozczarowaniem, że właśnie w roku, w którym znacząco zwiększyliśmy przewozy pociągami retro, kładąc nacisk na tę przepiękną i atrakcyjną trasę, przewożąc ponad 17000 osób, nasze dalsze plany związane z rozwojem oferty retro na tej trasie mogą zostać zniweczone.
O powyższym problemie szeroko rozpisują się małopolskie media zarówno tradycyjne jak i internetowe. Swoje interwencje rozpoczęli również Radni Sejmiku Wojewódzkiego, którzy nie przebierają w słowach.
Z wypowiedzi Pani Rzecznik PKP PLK S.A. wynika, że Zarządca Infrastruktury poszukuje środków (ok. 2 mln. złotych) na wykonanie niezbędnych prac, aby utrzymać przejezdność trasy.
Nie ma co ukrywać, że wymieniana kwota, choć nie mała, nie jest aż tak duża w skali budżetu jakim dysponuje PKP PLK S.A., a konieczność jej wydatkowania wynika tylko i wyłącznie z wieloletnich zaniedbań w zakresie bieżącego utrzymania tej trasy.
Wyrażamy nadzieję, że mimo tych niepokojących zapowiedzi uda się wyasygnować PKP PLK S.A. niezbędne środki, aby trasa nr 104 Chabówka-Nowy Sącz mogła nadal służyć tysiącom turystów  z całego świata, dając świadectwo troski całej Grupy PKP o historię polskiego kolejnictwa. Przy tej okazji również warto nadmienić, że organizator przewozów publicznych, czyli Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego nie uruchamia regularnych przewozów pasażerskich na tej trasie od wielu lat, licząc na obiecywane od dziesiątków lat nowe połączenie Podłęże-Piekiełko i modernizację linii nr 104.

Artykuł na portalu limanowa.in – przeczytaj
Artykuł na portalu sadeczanin.info – przeczytaj
Artykuł w Gazecie Krakowskiej – przeczytaj